Copyright

Al onze beelden en teksten zijn beschermd met Copyright! Gebruikt u zonder schriftelijke toestemming een foto of artikel van Venema Media? U loopt in dit geval het risico om een aanzienlijke schadeclaim tegemoet te zien.

Auteursrecht is erg belangrijk en daarom besteden wij hier een hele pagina aan. De eerste vraag die bij u opkomt is; wat is Auteursrecht nou eigenlijk?

Hoe int Venema Media zijn schadevergoeding?

Venema Media werkt intensief samen met het Belgische Permission Machine om het onrechtmatig gebruik van foto’s op te sporen. Venema Media heeft Permission Machine gemachtigd om op te treden inzake kwesties over onrechtmatig verkregen afbeeldingen. Permission Machine zal hierover direct contact leggen met het bedrijf of de persoon welke inbreuk pleegt.
 

Wat is Auteursrecht / Copyright ?

Het auteursrecht is het recht van een schrijver, wetenschapper of fotograaf op het publiceren van zijn werk. Een andere naam voor auteursrecht is copyright.
Een auteur kan bepalen wat er met zijn of haar werk gebeurt. Dat betekent dat voor elke vorm van verspreiding toestemming vereist is van de auteur. Voor deze verspreiding mag een vergoeding worden gevraagd. Op deze manier kan een auteur het werk exploiteren. Dit alles is vastgelegd in de Auteurswet.

Hoe ontstaat het auteursrecht?

Het auteursrecht ontstaat automatisch op het moment dat het werk wordt gemaakt. Er hoeven geen formaliteiten, zoals een deponering, te worden verricht. Wel moet het werk aan bepaalde voorwaarden voldoen om door het auteursrecht te kunnen worden beschermd. Deze voorwaarden laten zich als volgt samenvatten. Het werk moet voor menselijke waarneming vatbaar zijn. Daarnaast moet het een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Tot slot mag dat eigen, oorspronkelijk karakter niet louter het gevolg zijn van het verkrijgen van een technisch effect.

Wie heeft het auteursrecht op een werk?

Hoofdregel is dat de maker van het werk, dus degene die het boek heeft geschreven of de foto heeft gemaakt, de auteursrechthebbende is. Deze regel gaat echter niet altijd op. Behoort het maken van foto tot het werk van een werknemer, of maakt een werknemer in opdracht van zijn werkgever een foto, dan berust het auteursrecht op de foto’s bij de werkgever. Deze afwijkende regel geldt alleen voor werknemers in dienstverband.

Een zzp’er die in opdracht van een ander een kunstwerk vervaardigt, behoudt zelf het auteursrecht op het werk. Hiervan kan in een contract worden afgeweken.
Nadat de maker het werk heeft gecreëerd, kan hij zijn auteursrecht aan een ander overdragen of in licentie geven.

Wat is een licentie?

Door middel van een licentie geeft een auteursrechthebbende een ander toestemming om zijn werk op een bepaalde manier te exploiteren. Zo kan de auteur van een foto aan een nieuwswebsite een licentie geven om een foto te plaatsen. De ontwerper van een logo kan een bedrijf een licentie geven om het logo te gebruiken op postpapier – of op andere dragers waarvoor het bedrijf het logo heeft laten ontwikkelen.

Wat is de schadevergoeding bij inbreuk?

Wanneer iemand inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander, kan die ander schadevergoeding eisen. Hoe wordt die schadevergoeding berekend?
In de Auteurswet staan geen bepalingen met betrekking tot de in aanmerking te nemen schadeposten en de berekening van de schadevergoeding. Dit betekent dat moet worden uitgegaan van de ‘gewone’ schadevergoedingsregeling in het Burgerlijk Wetboek (Afdeling 10, Titel 1 van Boek 6). Omdat het bij inbreuk op auteursrecht moeilijk is de daadwerkelijk geleden schade vast te stellen, wordt deze bijna altijd op abstracte wijze begroot.

Uit jurisprudentie blijkt dat als uitgangspunt vaak wordt aangenomen de vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest als de auteursrechthebbende, bijvoorbeeld de fotograaf, wél toestemming zou hebben gegeven voor overname van zijn foto. Uit de praktijk blijkt dat vaak aansluiting wordt gezocht bij prijzen die gebruikelijk zijn in de branche waar het om gaat. Zo kan een fotograaf verwijzen naar de tarieven welke hij normaliter per uur / foto hanteert. Daarnaast kan voor het verminken van de foto een toeslag worden berekend.